"American word" — Słownik kolokacji angielskich

American word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańskie słowo
  1. American przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The name was thought to be a Native American word for "welcome".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo