"American money" — Słownik kolokacji angielskich

American money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańskie pieniądze
  1. American przymiotnik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Give me a minute to total the amounts in American money.

    Podobne kolokacje: