Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"Actress category" — Słownik kolokacji angielskich

Actress category kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kategoria aktorki
  1. actress rzeczownik + category rzeczownik
    Silna kolokacja

    She was up for an award in the best supporting actress category.