TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"Actress award" — Słownik kolokacji angielskich

Actress award kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nagroda aktorki
  1. actress rzeczownik + award rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She also won her 6th Top 10 most popular actress award that night.