feel = czuć, czuć się

Feel the wind .

Źródło: http://www.boston.com/community/photos/raw/monthly_contest/

czuć, czuć się

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He felt a pain in his leg. = On poczuł ból w swojej nodze.