plaza / Pl. = plac, rynek, skwer

into a public plaza,

Źródło: http://www.streetsblog.org/2006/11/20/speak-up-to-keep-the-willoughby-street-pedestrian-plaza/

plac, rynek, skwer

plaza , Pl. (skrót) = plac, rynek, skwer

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The landlady says she is at that theatre on the plaza. = Właścicielka mówi, że jest w tym teatrze na rynku.