return = zwracać, odsyłać

Powrót do Typoszeregu PZ3

Źródło: http://www.wph.pl/pz3_III.htm

zwracać, odsyłać

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The letter was returned to the sender. = List został zwrócony do nadawcy.