TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"type" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

type rzeczownik

rzeczownik + type
Kolokacji: 185
cell type • habitat type • body type • blood type • soil type • personality type • file type • data type • character type • engine type • ...
type + rzeczownik
Kolokacji: 54
type locality • type specimen • Type a • type diabetes • type genus • type species • Type b • Type U-boat • ...
type + czasownik
Kolokacji: 104
type occurs • type includes • type uses • type exists • type causes • type makes • type depends • type requires • type varies • ...
czasownik + type
Kolokacji: 150
treat types • include types • discuss types • contain several types • divide into several types • use for types • type is set • provide types • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. treat types = typy przyjemności treat types
5. use for types = wykorzystanie do typów use for types
6. type is set = typ jest złożony type is set
7. discuss types = omów typy discuss types
8. provide types = dostarcz typy provide types
11. play types = typy gry play types
13. operate the aircraft types = posługuj się typami samolotu operate the aircraft types
15. find in several types = znajdź w kilku typach find in several types
16. support types = wsparcie typy support types
17. take types = wymagaj typów take types
18. type is allowed = typ jest dozwolony type is allowed
19. type is referred = typ jest przekazany type is referred
27. type is found = typ zostanie znaleziony type is found
32. type is seen = typ jest zobaczony type is seen
33. type is called = do typu dzwonią type is called
35. type is made = typ jest zrobiony type is made
36. type is designed = typ jest zaprojektowany type is designed
37. classify into several types = sklasyfikuj do kilku typów classify into several types
39. receive types = otrzymaj typy receive types
40. carry types = przenieś typy carry types
41. type is given = typ jest dany type is given
42. type is needed = typ jest potrzebny type is needed
44. handle types = zajmij się typami handle types
45. involve types = obejmij typy involve types
46. distinguish between several types = rozróżnij pomiędzy kilkoma typami distinguish between several types
47. wear a type = noś typ wear a type
przymiotnik + type
Kolokacji: 245
different type • certain type • common type • specific type • particular type • basic type • distinct type • rare type • similar type • ...
przyimek + type
Kolokacji: 27
between types • against type • by type • including types • to type • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.