"triumph" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

triumph rzeczownik

rzeczownik + triumph
Kolokacji: 10
Cup triumph • overtime triumph • HMS Triumph • Europa League triumph • playoff triumph • ...
triumph + rzeczownik
Kolokacji: 6
Triumph Motorcycle • Triumph Book • Triumph Spitfire • Triumph Tiger • Triumph Tour • ...
triumph + czasownik
Kolokacji: 7
triumph comes • triumph gives • triumph makes • triumph includes • triumph lies • ...
czasownik + triumph
Kolokacji: 12
celebrate one's triumph • give a triumph • lead to a triumph • achieve a triumph • represent a triumph • ...
przymiotnik + triumph
Kolokacji: 75
greatest triumph • great triumph • personal triumph • final triumph • ultimate triumph • ...
przyimek + triumph
Kolokacji: 15
of triumph • in triumph • with triumph • after one's triumph • from one's triumph • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.