ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"celebrate one's triumph" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świętować czyjś tryumf
  1. celebrate czasownik + triumph rzeczownik
    Silna kolokacja

    He came back in the early spring and celebrated his triumph.

    Podobne kolokacje: