PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"track" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

track rzeczownik

rzeczownik + track
Kolokacji: 166
bonus track • title track • railroad track • race track • opening track • railway track • dirt track • train track • backing track • rail track • ...
track + rzeczownik
Kolokacji: 98
track record • track listing • track team • track workout • track list • Bonus Track Version • Track Version • track coach • Tracks chart • ...
track + czasownik
Kolokacji: 113
track leads • track features • track runs • track appears • track includes • track writes • track finds • track goes • track contains • ...
czasownik + track
Kolokacji: 141
keep track • lose track • track titled • leave tracks • make tracks • track called • find tracks • track is included • ...
przymiotnik + track
Kolokacji: 233
right track • fast track • unreleased track • live track • instrumental track • indoor track • beaten track • inside track • vocal track • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 53
1. right track = prawa droga right track
2. fast track = szybka droga do osiągnięcia czegoś fast track
  • There are also 17 or so previously unreleased old tracks.
  • As a result, it is considered the most difficult to locate of the five unreleased tracks.
  • The score was made up of new and previously unreleased tracks.
  • The game also included several unreleased tracks, available only for advertising agencies.
  • Several other previously unreleased tracks were included on the 2008 release.
  • The double album included several unreleased tracks from the 1990s.
  • This contains some of his earlier and previously unreleased tracks.
  • Contains several unreleased tracks with a sound influenced by the 1980s music.
  • Six unreleased tracks were added prior to the original eight songs.
  • After working on the second edition, the producers found some more unreleased tracks.
5. instrumental track = utwór instrumentalny ślad instrumental track
7. beaten track = utarta ścieżka, utarty szlak beaten track
8. vocal track = wokalny ślad vocal track
9. inside track = tor wewnętrzny (na bieżni) inside track
10. narrow track = wąski ślad narrow track
11. outdoor track = turystyczna droga outdoor track
12. audio track = ścieżka audio audio track
13. hidden track = ukryty utwór (dodatkowy utwór na płycie) hidden track
14. single track = jeden ślad single track
15. double track = linia kolejowa dwutorowa double track
16. original track = oryginalny ślad original track
17. final track = ostatni ślad final track
18. main track = tor główny main track
19. different track = inny ślad different track
20. short track = krótki ślad short track
22. individual track = pojedyncza droga individual track
23. best track = najlepsza droga best track
24. extra track = dodatkowy ślad extra track
25. old track = stary ślad old track
27. elevated track = tor podwieszony elevated track
30. only track = jedyny ślad only track
31. American track = Amerykański ślad American track
32. wrong track = zła droga wrong track
33. parallel track = podobny ślad parallel track
34. separate track = oddzielna droga separate track
35. long track = długi ślad long track
36. local track = lokalna droga local track
37. wide track = szeroki ślad wide track
38. oval track = owalny ślad oval track
39. rare track = rzadki ślad rare track
40. rough track = wyboista droga rough track
41. muddy track = błotnista droga muddy track
42. non-album track = nie-album ślad non-album track
43. basic track = podstawowy ślad basic track
45. acoustic track = akustyczny ślad acoustic track
46. classic track = klasyczna droga classic track
47. favorite track = ulubieniec ślad favorite track
48. small track = niewielka droga small track
49. dual track = liczba podwójna ślad dual track
50. great track = świetna droga great track
51. top track = grupa na najwyższym poziomie top track
52. express track = ekspres ślad express track
53. rutted track = zryta droga rutted track
przyimek + track
Kolokacji: 33
including track • in one's tracks • inside TRACK • through tracks • down the track • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.