"television" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

television rzeczownik

rzeczownik + television
Kolokacji: 87
cable television • network television • CBC Television • BBC television • reality television • satellite television • broadcast television • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
5. reality television = program z wykorzystywaniem materiałów dokumentalnych "na żywo" reality television
8. Granada Television = Granada Telewizja Granada Television
10. ABC Television = Abecadło Telewizja ABC Television
13. Thames Television = Tamiza Telewizja Thames Television
17. Yorkshire Television = Yorkshire Telewizja Yorkshire Television
19. UK television = Brytyjska telewizja UK television
22. Lifetime Television = Dożywotnia Telewizja Lifetime Television
23. Sky Television = Telewizja Sky Sky Television
24. plasma television = osocze telewizja plasma television
25. Paramount Television = Nadrzędna Telewizja Paramount Television
26. Fuji Television = Fuji Telewizja Fuji Television
television + rzeczownik
Kolokacji: 400
television series • television show • television station • television program • television commercial • television network • television set • ...
television + czasownik
Kolokacji: 41
television shows • produced by Granada Television • television reports • television makes • television says • ...
czasownik + television
Kolokacji: 77
watch television • use television • television set • make television • include television • air on television • appear on television • ...
przymiotnik + television
Kolokacji: 138
national television • public television • digital television • live television • high-definition television • local television • ...
przyimek + television
Kolokacji: 24
on television • through television • of television • from television • over television • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.