GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"telephone" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

telephone rzeczownik

rzeczownik + telephone
Kolokacji: 24
pay telephone • satellite telephone • New York Telephone • home telephone • ringing telephone • ...
telephone + rzeczownik
Kolokacji: 131
telephone interview • telephone number • telephone call • telephone company • telephone line • telephone conversation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. telephone interview = wywiad telefoniczny telephone interview
2. telephone number = numer telefonu telephone number
3. telephone call = rozmowa telefoniczna telephone call
5. telephone line = linia telefoniczna telephone line
7. telephone service = usługi telefoniczne telephone service
8. telephone system = system telefoniczny telephone system
10. telephone network = sieć telefoniczna telephone network
11. telephone pole = słup telefoniczny, słup telegraficzny telephone pole
12. telephone message = wiadomość telefoniczna telephone message
  • A telephone message left at the board president's home was not returned.
  • There were a couple of telephone messages from women on the table.
  • He did not return a telephone message left with his secretary.
  • A telephone message left for the head of the office was not returned.
  • He did not return several telephone messages left last week.
  • He did not return telephone messages left with a family member today.
  • He did not return several telephone messages left at his office.
  • She did not return a telephone message left at her home.
  • I've got to run into the office and send a telephone message.
  • A telephone message left for hospital officials was not returned.
13. telephone booth = budka telefoniczna telephone booth
14. telephone book = książka telefoniczna telephone book
15. telephone directory = książka telefoniczna telephone directory
16. telephone operator = telefonista, telefonistka telephone operator
17. telephone wire = przewód telefoniczny telephone wire
18. telephone survey = badanie telefoniczne, ankieta telefoniczna telephone survey
19. telephone poll = ankieta telefoniczna telephone poll
20. telephone receiver = słuchawka telefoniczna telephone receiver
21. Regulations Helpful Telephone Number = Rozporządzenia Przydatny numer telefonu Regulations Helpful Telephone Number
22. telephone industry = przemysł telefoniczny telephone industry
23. telephone business = biznes telefoniczny telephone business
24. telephone box = budka telefoniczna telephone box
25. telephone bill = rachunek za telefon telephone bill
26. telephone record = dokumentacja telefoniczne telephone record
27. telephone market = rynek telefoniczny telephone market
28. telephone equipment = wyposażenie telefoniczne telephone equipment
29. telephone connection = połączenie telefoniczne telephone connection
30. telephone cable = kabel telefoniczny telephone cable
31. Bell telephone company = Bell spółka telefoniczna Bell telephone company
33. telephone conference call = telekonferencja telefoniczna telephone conference call
34. telephone Bell = Bell telefoniczny telephone Bell
35. telephone bidder = licytant telefoniczny telephone bidder
36. telephone carrier = torba telefoniczna telephone carrier
37. telephone conference = narada telefoniczna telephone conference
38. telephone cord = przewód od telefonu telephone cord
39. telephone customer = klient telefoniczny telephone customer
40. telephone contact = kontakt telefoniczny telephone contact
41. telephone monopoly = monopol telefoniczny telephone monopoly
telephone + czasownik
Kolokacji: 19
telephone rings • telephone calls • reached by telephone • checked by telephone • speaking by telephone • ...
czasownik + telephone
Kolokacji: 17
speak by telephone • answer the telephone • say by telephone • use the telephone • reach by telephone • ...
przymiotnik + telephone
Kolokacji: 40
cellular telephone • mobile telephone • public telephone • cordless telephone • portable telephone • ...
przyimek + telephone
Kolokacji: 15
via telephone • by telephone • in telephones • over the telephone • on the telephone • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.