"striking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

striking przymiotnik

striking + rzeczownik
Kolokacji: 166
striking resemblance • striking feature • striking worker • striking example • striking similarity • striking contrast • striking thing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. striking resemblance = podobieństwo bicia striking resemblance
3. striking worker = robotnik bicia striking worker
4. striking example = przykład bicia striking example
5. striking similarity = uderzające podobieństwo striking similarity
6. striking contrast = kontrast bicia striking contrast
7. striking thing = rzecz bicia striking thing
9. striking image = obraz bicia striking image
10. striking miner = górnik bicia striking miner
11. striking aspect = aspekt bicia striking aspect
12. striking change = zmiana bicia striking change
13. striking woman = bicie kobieta striking woman
14. striking effect = efekt bicia striking effect
15. striking range = zakres bicia striking range
16. striking figure = liczba bicia striking figure
17. striking force = siła uderzeniowa striking force
18. striking appearance = oszałamiający wygląd striking appearance
19. striking snake = wąż bicia striking snake
20. striking union = bicie związek zawodowy striking union
przysłówek + striking
Kolokacji: 6
most striking • particularly striking • visually striking • equally striking • especially striking • ...
striking + przyimek
Kolokacji: 3
striking of • striking in • striking about

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.