"striking image" — Słownik kolokacji angielskich

striking image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz bicia
  1. striking przymiotnik + image rzeczownik
    Silna kolokacja

    Among the most striking images in the show are the nudes.

    Podobne kolokacje: