"stop" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stop rzeczownik

rzeczownik + stop
Kolokacji: 35
bus stop • pit stop • campaign stop • rest stop • traffic stop • truck stop • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. bus stop = przystanek autobusowy bus stop
2. pit stop = pit stop (krótki postój techniczny w czasie wyścigu, np. na wymianę opon) pit stop
3. campaign stop = kampania przerwa campaign stop
4. rest stop = miejsce na poboczu drogi przeznaczone na odpoczynek rest stop
  • "Why not just buy the drugs at the rest stop and be on their way?"
  • I did not feel their presence at that rest stop.
  • You've been in this car for seven hours, and what you'd really like to see is a rest stop.
  • Without class, cool thinks of college as a rest stop.
  • Then the rain began again, perhaps half an hour out of the last rest stop.
  • Each rest stop has room for 30 to 35 trucks.
  • The rest stop went on longer than the leaders really wanted.
  • Finally we saw a rest stop and pulled off the road.
  • Better to have your name attached to a rest stop.
  • They were pulling away, about to leave me at the rest stop.
5. traffic stop = zatrzymanie kierowcy przez policję, zatrzymanie pojazdu do kontroli traffic stop
6. truck stop = przydrożny zajazd dla kierowców ciężarówek truck stop
7. tram stop = przystanek tramwajowy tram stop
8. subway stop = przerwa metra subway stop
9. tour stop = wycieczka przerwa tour stop
stop + rzeczownik
Kolokacji: 20
stop sign • stop light • stop codon • stop button • stop signal • ...
stop + czasownik
Kolokacji: 4
stop includes • stop makes • stop serves • stop comes
czasownik + stop
Kolokacji: 18
include stops • put a stop • make a stop • skid to a stop • get off at the stop • ...
przymiotnik + stop
Kolokacji: 74
full stop • final stop • brief stop • sudden stop • intermediate stop • complete stop • dead stop • glottal stop • quick stop • regular stop • ...
przyimek + stop
Kolokacji: 15
with stops • of stops • including stops • to a stop • during a stop • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.