"status" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

status rzeczownik

rzeczownik + status
Kolokacji: 154
cult status • refugee status • celebrity status • landmark status • immigration status • platinum status • health status • town status • ...
status + rzeczownik
Kolokacji: 26
status symbol • status report • status update • status bar • status change • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. status symbol = symbol statusu społecznego status symbol
status + czasownik
Kolokacji: 26
status changes • status makes • status means • status allows • status gives • ...
czasownik + status
Kolokacji: 117
gain status • attain status • achieve status • grant status • enjoy status • earn status • obtain status • lose one's status • reach status • ...
przymiotnik + status
Kolokacji: 265
legal status • social status • special status • current status • official status • equal status • low status • marital status • ...
przyimek + status
Kolokacji: 25
about one's status • despite one's status • regardless of status • due to one's status • of status • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.