"status" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

status rzeczownik

rzeczownik + status
Kolokacji: 154
cult status • refugee status • celebrity status • landmark status • immigration status • platinum status • health status • town status • ...
status + rzeczownik
Kolokacji: 26
status symbol • status report • status update • status bar • status change • ...
status + czasownik
Kolokacji: 26
status changes • status makes • status means • status allows • status gives • ...
czasownik + status
Kolokacji: 117
gain status • attain status • achieve status • grant status • enjoy status • earn status • obtain status • lose one's status • reach status • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
5. enjoy status = ciesz się statusem enjoy status
6. earn status = zdobądź status earn status
7. obtain status = uzyskaj status obtain status
8. lose one's status = przegrywać czyjś status lose one's status
9. reach status = status zasięgu reach status
10. assume status = uznaj status assume status
14. confirm one's status = potwierdzać czyjś status confirm one's status
15. regain one's status = odzyskiwać czyjś status regain one's status
16. reflect one's status = odzwierciedlać czyjś status reflect one's status
17. take status = weź status take status
18. receive status = otrzymaj status receive status
19. hold status = utrzymaj status hold status
22. accord status = status porozumienia accord status
23. seek status = szukaj statusu seek status
25. apply for status = wystąp o status apply for status
26. use one's status = używać czyjś status use one's status
27. confer status = nadaj status confer status
29. relegate to status = zdegraduj do statusu relegate to status
30. recognize one's status = rozpoznawać czyjś status recognize one's status
31. enhance one's status = zwiększać czyjś status enhance one's status
33. get status = dostać status get status
37. affect one's status = wpływać czyjś status affect one's status
38. upgrade to status = podnieś jakość do statusu upgrade to status
41. claim status = status twierdzenia claim status
43. show one's status = pokazywać czyjś status show one's status
44. keep one's status = trzymać czyjś status keep one's status
45. restore one's status = przywracać czyjś status restore one's status
46. accept one's status = akceptować czyjś status accept one's status
47. deny status = odmów statusu deny status
49. revert to status = powróć do statusu revert to status
50. preserve one's status = zachowywać czyjś status preserve one's status
przymiotnik + status
Kolokacji: 265
legal status • social status • special status • current status • official status • equal status • low status • marital status • ...
przyimek + status
Kolokacji: 25
about one's status • despite one's status • regardless of status • due to one's status • of status • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.