14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"spectacular" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spectacular przymiotnik

spectacular + rzeczownik
Kolokacji: 172
spectacular view • spectacular scenery • spectacular success • spectacular fashion • spectacular display • spectacular performance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. spectacular view = widok wielkiego widowiska spectacular view
2. spectacular scenery = pejzaż wielkiego widowiska spectacular scenery
3. spectacular success = sukces wielkiego widowiska spectacular success
4. spectacular fashion = wielkie widowisko moda spectacular fashion
5. spectacular display = wystawa wielkiego widowiska spectacular display
6. spectacular performance = wykonanie wielkiego widowiska spectacular performance
7. spectacular effect = efekt wielkiego widowiska spectacular effect
8. spectacular failure = spektakularna porażka spectacular failure
9. spectacular show = widowisko wielkiego widowiska spectacular show
10. spectacular sight = wzrok wielkiego widowiska spectacular sight
11. spectacular play = gra wielkiego widowiska spectacular play
12. spectacular result = wynik wielkiego widowiska spectacular result
13. spectacular growth = wzrost wielkiego widowiska spectacular growth
14. spectacular event = wydarzenie wielkiego widowiska spectacular event
15. spectacular example = przykład wielkiego widowiska spectacular example
16. spectacular goal = cel wielkiego widowiska spectacular goal
17. spectacular setting = ustawienie wielkiego widowiska spectacular setting
  • "It is a spectacular setting for major works of sculpture."
  • It is an important conservation project in a spectacular setting.
  • The setting, spectacular and austere, has provided inspiration for many of his works over the years.
  • It is a spectacular setting for homes that will sell for about $400,000 each.
  • He'd seen the species at the zoo, watched it in more spectacular settings on the television.
  • It's an amazing sight and it's in a spectacular setting.
  • Solitude in such a spectacular setting, he agreed, is a rare and valuable thing.
  • This dynamic new museum (9) is located in the spectacular setting of an old tobacco factory.
  • The city of Vancouver is notable for its spectacular natural setting.
  • Find someone who has visited a spectacular natural setting.
18. spectacular shot = wielkie widowisko strzeliło spectacular shot
przysłówek + spectacular
Kolokacji: 9
most spectacular • truly spectacular • pretty spectacular • particularly spectacular • equally spectacular • ...
spectacular + przyimek
Kolokacji: 4
spectacular in • spectacular of • spectacular with • spectacular at

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.