"spectacle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spectacle rzeczownik

rzeczownik + spectacle
Kolokacji: 9
media spectacle • stage spectacle • gold spectacle • multimedia spectacle • pince-nez spectacle • ...
spectacle + rzeczownik
Kolokacji: 4
spectacle lens • Spectacle Island • spectacle frame • Spectacle Maker
spectacle + czasownik
Kolokacji: 7
spectacle seems • spectacle makes • spectacle unfolds • spectacle draws • spectacle presents • ...
czasownik + spectacle
Kolokacji: 12
wear spectacles • make a spectacle • watch the spectacle • take off one's spectacles • enjoy the spectacle • ...
przymiotnik + spectacle
Kolokacji: 101
public spectacle • visual spectacle • grand spectacle • thick spectacle • gold-rimmed spectacle • ...
przyimek + spectacle
Kolokacji: 11
of spectacles • with spectacles • through one's spectacles • behind one's spectacles • at the spectacle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.