"side" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

side rzeczownik

rzeczownik + side
Kolokacji: 235
West Side • East Side • South Side • North Side • passenger side • ocean side • business side • B side • hand side • home side • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
2. East Side = Wschodnia część Manhattanu East Side
3. South Side = Południe Strona South Side
4. North Side = Północ Strona North Side
5. passenger side = strona pasażera passenger side
6. ocean side = strona oceaniczna ocean side
7. business side = biznesowy punkt widzenia business side
8. B side = B strona B side
12. side of one's face = strona z czyjś twarz side of one's face
13. side of one's neck = strona z czyjś szyja side of one's neck
14. side of one's mouth = strona z czyjś usta side of one's mouth
15. side of one's nose = strona z czyjś nos side of one's nose
16. home side = drużyna gospodarzy (grających na własnym boisku) home side
17. side of one's chest = strona z czyjś klatka piersiowa side of one's chest
18. side of one's nature = strona z czyjś natura side of one's nature
19. side of one's jaw = strona z czyjś szczęka side of one's jaw
20. division side = podział strona division side
21. port side = lewa burta port side
22. league side = liga strona league side
23. leg side = strona nóg leg side
24. England side = Anglia strona England side
25. youth side = strona młodzieżowa youth side
26. club side = klubu strona club side
27. side of one's chair = strona z czyjś krzesło side of one's chair
28. premiership side = premierostwo strona premiership side
30. side of one's skull = strona z czyjś czaszka side of one's skull
31. supply side = strona dostawcza supply side
32. U.S. side = USA strona U.S. side
33. side of town = bok miasta side of town
34. side of caution = wersja pouczenia side of caution
35. night side = strona nocna night side
36. Union side = Unia strona Union side
37. skin side = skóra strona skin side
38. side of one's personality = strona z czyjś osobowość side of one's personality
39. Conference side = Strona konferencyjna Conference side
40. side of things = bok rzeczy side of things
41. side of one's character = strona z czyjś charakter side of one's character
43. side of one's throat = strona z czyjś gardło side of one's throat
44. county side = strona hrabstwa county side
45. side of one's foot = strona z czyjś stopa side of one's foot
46. football side = strona piłkarska football side
47. demand side = żądanie strona demand side
48. side of one's helmet = strona z czyjś kask side of one's helmet
49. lee side = strona zawietrzna lee side
51. metal side = metalowa strona metal side
52. server side = serwer strona server side
54. side of one's forehead = strona z czyjś czoło side of one's forehead
side + rzeczownik
Kolokacji: 117
side effect • side street • side dish • side window • side entrance • side panel • side pocket • side door • side trip • side wall • side table • ...
side + czasownik
Kolokacji: 224
side agrees • side claims • side facing • side wins • side shows • side tries • side meets • side loses • side reaches • side wants • ...
czasownik + side
Kolokacji: 465
switch sides • choose sides • stand side • take sides • work side • change sides • lie on one's side • live on the Upper Side • ...
przymiotnik + side
Kolokacji: 399
right side • left side • opposite side • far side • eastern side • dark side • wrong side • bright side • right-hand side • positive side • ...
przyimek + side
Kolokacji: 38
per side • by side • at one's side • onto one's side • close to one's side • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.