"scrape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scrape czasownik

scrape + rzeczownik
Kolokacji: 10
scrape the bottom • scrape one's knees • scrape one's hands • scrape money • scrape elbows • ...
czasownik + scrape
Kolokacji: 3
begin scraping • start scraping • finish scraping
scrape + przyimek
Kolokacji: 24
scrape off • scrape up • scrape out • scrape against • scrape into • ...
scrape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 14
scrape together • scrape away • scrape clean • barely scrape • scrape raw • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.