"scrape away" — Słownik kolokacji angielskich

scrape away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zeskrob
  1. scrape czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    But there was little space to store what he scraped away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo