"scan" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

scan czasownik

scan + rzeczownik
Kolokacji: 19
scan the horizon • scan the crowd • scan the sky • scan the room • scan the area • scan the faces • ...
czasownik + scan
Kolokacji: 4
begin scanning • start scanning • allow to scan • keep scanning
scan + przyimek
Kolokacji: 23
scan for • scan from • scan with • scan in • scan through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. scan for = przeglądać dla scan for
2. scan from = przeglądać z scan from
3. scan with = przeglądać z scan with
4. scan in = przeglądać w scan in
5. scan on = przeglądać na scan on
6. scan through = przejrzyj całkowicie scan through
7. scan to = przeglądać aby scan to
8. scan at = przeglądać przy scan at
9. scan into = przeglądać do scan into
10. scan around = przejrzyj wokół scan around
11. scan by = przeglądać przez scan by
scan + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 28
quickly scan • carefully scan • automatically scan • slowly scan • rapidly scan • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.