Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"satisfied" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

satisfied przymiotnik

satisfied + rzeczownik
Kolokacji: 18
satisfied smile • satisfied customer • satisfied nod • satisfied grin • satisfied look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) smile, nod, grin, smirk
Kolokacji: 4
(4) sigh, grunt, laugh, voice
Kolokacji: 4
1. satisfied sigh = zaspokojone westchnienie satisfied sigh
2. satisfied grunt = zaspokojone chrząknięcie satisfied grunt
3. satisfied laugh = spełniony śmiech satisfied laugh
4. satisfied voice = zaspokojony głos satisfied voice
(5) breath, air
Kolokacji: 2
czasownik + satisfied
Kolokacji: 7
feel satisfied • look satisfied • seem satisfied • sound satisfied • rest satisfied • ...
przysłówek + satisfied
Kolokacji: 19
well satisfied • completely satisfied • entirely satisfied • easily satisfied • fully satisfied • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.