ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"satisfied" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

satisfied przymiotnik

satisfied + rzeczownik
Kolokacji: 18
satisfied smile • satisfied customer • satisfied nod • satisfied grin • satisfied look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) smile, nod, grin, smirk
Kolokacji: 4
1. satisfied look = zaspokojony wygląd satisfied look
2. satisfied expression = spełnione wyrażenie satisfied expression
3. satisfied tone = zaspokojony ton satisfied tone
4. satisfied glance = zaspokojone spojrzenie satisfied glance
(4) sigh, grunt, laugh, voice
Kolokacji: 4
(5) breath, air
Kolokacji: 2
czasownik + satisfied
Kolokacji: 7
feel satisfied • look satisfied • seem satisfied • sound satisfied • rest satisfied • ...
przysłówek + satisfied
Kolokacji: 19
well satisfied • completely satisfied • entirely satisfied • easily satisfied • fully satisfied • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.