"reproduce" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reproduce czasownik

reproduce + rzeczownik
Kolokacji: 20
reproduce portions • reproduce this book • reproduce images • right to reproduce • reproduce one's form • ...
czasownik + reproduce
Kolokacji: 4
try to reproduce • begin reproducing • start reproducing • stop reproducing
reproduce + przyimek
Kolokacji: 18
reproduced without • reproduce by • reproduced in • reproduced on • reproduce from • ...
reproduce + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
reproduce sexually • reproduce asexually • faithfully reproduce • accurately reproduce • widely reproduced • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. reproduce sexually = rozmnażaj się płciowo reproduce sexually
2. reproduce asexually = wykonaj reprodukcję bezpłciowo reproduce asexually

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.