"reproduce" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reproduce czasownik

reproduce + rzeczownik
Kolokacji: 20
reproduce portions • reproduce this book • reproduce images • right to reproduce • reproduce one's form • ...
czasownik + reproduce
Kolokacji: 4
try to reproduce • begin reproducing • start reproducing • stop reproducing
reproduce + przyimek
Kolokacji: 18
reproduced without • reproduce by • reproduced in • reproduced on • reproduce from • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. reproduce by = wykonywać reprodukcję przez reproduce by
2. reproduced without = wykonany reprodukcję na zewnątrz reproduced without
3. reproduced in = wykonany reprodukcję w reproduced in
4. reproduced on = wykonany reprodukcję na reproduced on
5. reproduce from = wykonywać reprodukcję z reproduce from
6. reproduce with = wykonywać reprodukcję z reproduce with
7. reproduce at = wykonywać reprodukcję przy reproduce at
8. reproduce for = wykonywać reprodukcję dla reproduce for
9. reproduce through = wykonaj reprodukcję całkowicie reproduce through
10. reproduce to = wykonywać reprodukcję aby reproduce to
reproduce + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 34
reproduce sexually • reproduce asexually • faithfully reproduce • accurately reproduce • widely reproduced • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.