Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"remove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remove czasownik

remove + rzeczownik
Kolokacji: 360
remove barriers • remove obstacles • remove restrictions • remove references • remove material • remove part • remove children • ...
czasownik + remove
Kolokacji: 51
begin removing • help remove • attempt to remove • try to remove • decide to remove • required to remove • involve removing • ...
remove + przyimek
Kolokacji: 48
remove from • removed before • removed during • remove without • remove by • ...
remove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 113
far removed • completely removed • forcibly removed • carefully remove • surgically removed • easily removed • quickly remove • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
  • From an age yet to be, a world far removed?
  • But in Iraq, no one is far removed from war.
  • "Who are they to be so far removed from the public?"
  • It was a very difficult record and so far removed from anything I'd done before.
  • I know he's put other people to death, but that seemed far removed from me.
  • He was thinking that those days seemed so far removed, it might have been another life.
  • And for the first time in years the war has come to even those far removed from the major fighting.
  • And parents should remember that the discussion may be far removed from a child's own world.
  • I am far removed from the scene of this fight.
  • He gave her peace, in which she could think of things that were far removed from what they talked about.
8. once remove = kiedyś usuń once remove
10. later removed = później usunąć later removed
14. removed entirely = usunięty całkowicie removed entirely
18. twice remove = dwa razy usuń twice remove
20. safely removed = bezpiecznie usunąć safely removed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.