"receiver" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

receiver rzeczownik

rzeczownik + receiver
Kolokacji: 37
radio receiver • telephone receiver • football receiver • television receiver • GPS receiver • ...
receiver + rzeczownik
Kolokacji: 10
receiver position • receiver Ike Hilliard • receiver coach • receiver Terrell Owens • Receiver General • ...
receiver + czasownik
Kolokacji: 19
receiver runs • television receiver displays • receiver catches • receiver uses • receiver makes • ...
czasownik + receiver
Kolokacji: 12
play receiver • lift the receiver • replace the receiver • use several receivers • appoint a receiver • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. play receiver = słuchawka gry play receiver
2. lift the receiver = podnieść słuchawkę (od telefonu) lift the receiver
3. replace the receiver = odłożyć słuchawkę (od telefonu) replace the receiver
  • He replaced the receiver and sat there for a long moment.
  • When I replaced the receiver, more than the red light went out.
  • She said something else into the phone, then came back to replace the receiver.
  • In the end, he had no choice but to replace the receiver.
  • She replaced the receiver and went back to the kitchen.
  • He replaced the receiver and came back to the table.
  • He replaced the receiver and came across the room to me.
  • She replaced the receiver and came into the front hall.
  • He tried to think of something else to say, but she had replaced the receiver.
  • He replaced the receiver and started once more writing down words.
4. use several receivers = wykorzystaj kilku odbiorców use several receivers
przymiotnik + receiver
Kolokacji: 65
wide receiver • American football receiver • best receiver • top receiver • digital television receiver • ...
przyimek + receiver
Kolokacji: 12
at receiver • with receivers • of receivers • into the receiver • between receiver • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.