ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ready" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ready przymiotnik

ready + rzeczownik
Kolokacji: 49
ready access • ready room • ready answer • ready smile • ready supply • ready cash • ready market • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. ready access = bezpośredni dostęp ready access
2. ready room = gotowy pokój ready room
3. ready answer = gotowa odpowiedź ready answer
4. ready smile = gotowy uśmiech ready smile
5. ready supply = gotowy zapas ready supply
6. ready cash = gotówka ready cash
7. ready market = rynek chłonny ready market
8. ready availability = gotowa dostępność ready availability
9. ready man = gotowy człowiek ready man
10. ready hand = gotowa ręka ready hand
11. ready weapon = gotowa broń ready weapon
12. ready position = gotowa pozycja ready position
czasownik + ready
Kolokacji: 21
stand ready • feel ready • look ready • make ready • hold ready • ...
przysłówek + ready
Kolokacji: 22
finally ready • fully ready • mentally ready • about just ready • operationally ready • ...
ready + przyimek
Kolokacji: 14
ready for • ready to • ready by • ready with • ready at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.