BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"rapid" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rapid przymiotnik

rapid + rzeczownik
Kolokacji: 293
rapid growth • rapid change • rapid expansion • rapid development • rapid succession • rapid pace • rapid increase • rapid rise • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
  • The city has seen rapid growth and development since the 1990s.
  • The town has seen quite a rapid growth over the last few years.
  • During the 1980s, the community went through rapid growth and development.
  • In the 1970s, the university began a period of rapid growth.
  • The 1980s saw a period of rapid growth for the Department.
  • Both schools saw rapid growth during the next few years.
  • At the same time, there has been a rapid growth in arms trade.
  • Many other schools were all born in the 1920s during a period of rapid growth.
  • The rapid growth of the town gave opportunity for people who moved in.
  • The region has been the site of rapid growth since the 1980s.
6. rapid pace = szybkie tempo rapid pace
8. rapid rise = szybki wzrost rapid rise
9. rapid rate = szybkie tempo rapid rate
11. rapid decline = szybki spadek, gwałtowny spadek rapid decline
15. rapid fire = ogień maszynowy rapid fire
16. rapid response = szybka odpowiedź rapid response
17. rapid spread = szybkie rozprzestrzenianie rapid spread
19. rapid transit system = kolejka miejska lub metro rapid transit system
21. rapid heartbeat = szybkie bicie serca rapid heartbeat
22. rapid recovery = szybki powrót do zdrowia rapid recovery
23. rapid deployment = szybkie rozmieszczenie rapid deployment
24. rapid loss = szybka strata rapid loss
26. rapid evolution = szybka ewolucja rapid evolution
27. rapid improvement = szybka poprawa rapid improvement
28. rapid speech = szybkie przemówienie rapid speech
29. rapid deterioration = szybkie pogorszenie rapid deterioration
30. rapid reaction force = szybka siła reakcji rapid reaction force
31. rapid transit line = linia systemu szybkiego transportu miejskiego rapid transit line
32. rapid turnover = szybki obrót rapid turnover
33. rapid motion = szybki ruch rapid motion
34. rapid series = szybka seria rapid series
35. rapid promotion = szybki awans rapid promotion
36. rapid descent = szybkie zejście rapid descent
37. rapid test = szybki test rapid test
38. rapid success = szybki sukces rapid success
39. rapid prototyping = szybkie prototypowanie rapid prototyping
40. rapid acceleration = szybkie przyśpieszenie rapid acceleration
41. rapid shift = szybka zmiana rapid shift
42. rapid onset = szybki początek rapid onset
43. rapid action = szybkie działanie rapid action
45. rapid ascent = szybkie unoszenie się rapid ascent
46. rapid transition = szybkie przejście rapid transition
47. rapid clip = szybki zacisk rapid clip
48. rapid advancement = szybkie wspieranie rapid advancement
przysłówek + rapid
Kolokacji: 20
most rapid • extremely rapid • relatively rapid • fairly rapid • unusually rapid • ...
rapid + przyimek
Kolokacji: 3
rapid in • rapid of • rapid with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.