"pure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pure przymiotnik

pure + rzeczownik
Kolokacji: 377
pure form • pure gold • pure joy • pure pleasure • pure energy • pure water • pure chance • pure fantasy • pure luck • pure love • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
1. pure form = czysta forma pure form
2. pure water = czysta woda pure water
3. pure gold = czyste złoto (100% złoto) pure gold
4. pure joy = niczym niezmącona radość pure joy
5. pure energy = niczym niezmącona energia pure energy
6. pure pleasure = niczym niezmącona przyjemność pure pleasure
7. pure chance = czysty przypadek pure chance
8. pure fantasy = czysta fantazja pure fantasy
9. pure luck = niczym niezmącone szczęście pure luck
10. pure love = niczym niezmącona miłość pure love
12. pure evil = czyste zło pure evil
13. pure light = czyste światło pure light
14. pure oxygen = czysty tlen pure oxygen
16. pure air = czyste powietrze pure air
17. pure heart = czyste serce pure heart
18. pure color = czysty kolor pure color
19. pure state = stan czysty pure state
20. pure science = nauki teoretyczne pure science
21. pure terror = czyste przerażenie pure terror
22. pure coincidence = czysty zbieg okoliczności pure coincidence
23. pure silver = czyste srebro pure silver
24. pure delight = czysta radość pure delight
25. pure research = badanie podstawowe pure research
26. pure tone = czysty ton pure tone
27. pure fiction = czysta fikcja pure fiction
28. pure metal = czysty metal pure metal
29. pure abstraction = czysta abstrakcja pure abstraction
30. pure blood = czysta krew pure blood
31. pure hatred = niczym niezmącona nienawiść pure hatred
32. pure invention = czysty wynalazek pure invention
33. pure sound = czysty dźwięk pure sound
34. pure entertainment = czysta rozrywka pure entertainment
35. pure thought = czysta myśl pure thought
36. pure rage = niczym niezmącona wściekłość pure rage
37. pure sense = czysty sens pure sense
38. pure hell = istne piekło pure hell
39. pure instinct = niczym niezmącony instynkt pure instinct
40. pure soul = czysta dusza pure soul
41. pure spirit = niczym niezmącony duch pure spirit
42. pure expression = czyste wyrażenie pure expression
przysłówek + pure
Kolokacji: 13
ethnically pure • most pure • racially pure • genetically pure • absolutely pure • ...
pure + przyimek
Kolokacji: 3
pure of • pure in • pure for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.