eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"progress" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

progress rzeczownik

rzeczownik + progress
Kolokacji: 10
student progress • material progress • country progress • Progress of Arts • construction progress • ...
progress + rzeczownik
Kolokacji: 13
progress report • Works Progress Administration • Progress Party • school progress report • Progress score • ...
progress + czasownik
Kolokacji: 18
progress makes • progress comes • progress continues • progress slows • progress depends • ...
czasownik + progress
Kolokacji: 76
make progress • measure progress • achieve progress • show progress • report progress • see progress • follow one's progress • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
  • Another issue that could slow the bill's progress is its cost.
  • But Washington's pressure has worked with several countries, slowing the court's progress.
  • But others worried the program may have slowed these workers' progress.
  • They fear research results might not be made widely available, slowing progress.
  • It was late in the afternoon by this time, and they slowed their progress until dark.
  • "We must not let that tight budget slow our progress."
  • If nothing else, perhaps the persistent human would be able to slow the condition's progress, buy more time.
  • Once there, I slowed my progress to less than a crawl.
  • If we are to talk with them, it would mean slowing or stopping our progress.
  • This would slow its progress towards Europe and allow more time for negotiations.
12. check one's progress = sprawdzać czyjś postęp check one's progress
14. halt one's progress = zatrzymanie się czyjś postęp halt one's progress
15. stop one's progress = zatrzymywać się czyjś postęp stop one's progress
16. represent progress = przedstaw postęp represent progress
18. check on one's progress = sprawdzać czyjś postęp check on one's progress
19. mark one's progress = znak czyjś postęp mark one's progress
20. continue one's progress = kontynuować czyjś postęp continue one's progress
21. delay progress = postęp opóźnienia delay progress
22. promote progress = zorganizuj postęp promote progress
24. inform of one's progress = powiadamiać czyjś postęp inform of one's progress
przymiotnik + progress
Kolokacji: 132
significant progress • slow progress • economic progress • real progress • steady progress • rapid progress • far progress • ...
przyimek + progress
Kolokacji: 16
in progress • of progress • for progress • despite progress • to progress • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.