"practise" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

practise czasownik

practise + rzeczownik
Kolokacji: 7
practise law • practise one's game • practise medicine • practise Orthodox Christianity • practise one's religion • ...
practise + przyimek
Kolokacji: 17
practise in • practise for • practise on • practise at • practise with • ...
practise + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 7
widely practised • practise mainly • practise together • commonly practised • practise successfully • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.