"practise on" — Słownik kolokacji angielskich

practise on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ćwiczyć na
  1. practise czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    At first some still found this difficult, as they practised on each other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo