KURS BUSINESS ENGLISH NA ZAWSZEZainwestuj w swój rozwój!SPRAWDŹ >>

"pole" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pole rzeczownik

rzeczownik + pole
Kolokacji: 47
North Pole • South Pole • telephone pole • totem pole • utility pole • fishing pole • bamboo pole • telegraph pole • metal pole • flag pole • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. North Pole = biegun północny North Pole
2. South Pole = biegun południowy South Pole
  • And he did get within 97 miles of the South Pole once.
  • He could have got to the South Pole and back.
  • They might as well have been at the South Pole.
  • There'll even be one live report from the South Pole.
  • There were very few places to actually walk to at the South Pole.
  • He wanted to be the very first man to reach the South Pole.
  • During the current winter season, 28 men and women are living at the South Pole.
  • They were 600 miles from their goal, the South Pole.
  • "I would do anything to go to the South Pole."
  • You can be the first men to go there - but not to the South Pole!
3. telephone pole = słup telefoniczny, słup telegraficzny telephone pole
4. totem pole = słup totemiczny totem pole
5. utility pole = słup telefoniczny, słup telegraficzny utility pole
7. bamboo pole = bambusowy słup bamboo pole
8. telegraph pole = słup telefoniczny, słup telegraficzny telegraph pole
9. metal pole = metalowy słup metal pole
10. flag pole = flaga określająca położenie dołka (w golfie) flag pole
11. tent pole = maszt namiotu tent pole
12. power pole = słup elektryczny power pole
13. ski pole = kijek narciarski ski pole
pole + rzeczownik
Kolokacji: 19
pole position • pole vault • pole vaulter • Pole Star • South Pole Station • ...
pole + czasownik
Kolokacji: 30
Pole living • pole stands • Pole comes • Pole makes • pole holds • ...
czasownik + pole
Kolokacji: 21
use poles • win the pole • extend to the South Pole • extend from the North Pole • start at the North Pole • ...
przymiotnik + pole
Kolokacji: 61
long pole • magnetic pole • wooden pole • light pole • foul pole • opposite pole • tall pole • ...
przyimek + pole
Kolokacji: 20
on poles • of Poles • for Poles • against the Poles • near the pole • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.