"placement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

placement rzeczownik

rzeczownik + placement
Kolokacji: 38
product placement • job placement • work placement • pin placement • care placement • ...
placement + rzeczownik
Kolokacji: 26
placement course • Advanced Placement course • Advanced Placement class • placement test • placement service • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
  • But an A in an advanced placement course is worth 5.0.
  • Many take advanced placement courses and nearly all go on to higher education.
  • Some students get a head start on college by taking advanced placement courses.
  • Out of 2,500 students, only about 60 are taking advanced placement courses.
  • Having students take at least one advanced placement course before graduating.
  • In addition, he said, the district has eight advanced placement courses.
  • The district's five high schools offer 16 advanced placement courses.
  • A host of advanced placement courses are available at the high school level.
  • The school also offers a number of advanced placement courses.
  • At the end of four years, many students have completed college level advanced placement courses.
2. Advanced Placement course = Zaawansowane Ustawienie kurs Advanced Placement course
placement + czasownik
Kolokacji: 9
placement varies • placement makes • placement allows • placement reflects • placement follows • ...
czasownik + placement
Kolokacji: 10
determine placement • allow placement • find placements • arrange placements • await placement • ...
przymiotnik + placement
Kolokacji: 35
private placement • high placement • exact placement • advanced placement • proper placement • ...
przyimek + placement
Kolokacji: 10
for placement • of placement • to the placement • with the placement • in the placement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.