"photo" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

photo rzeczownik

rzeczownik + photo
Kolokacji: 59
cover photo • family photo • color photo • satellite photo • profile photo • air photo • concert photo • Photos View All Photo • ...
photo + rzeczownik
Kolokacji: 62
photo album • photo gallery • photo opportunity • photo op • photo shoot • photo session • Photos View All Photo • photo finish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. photo gallery = galeria zdjęć (w internecie) photo gallery
3. photo opportunity = sesja zdjęciowa photo opportunity
4. photo op = sesja zdjęciowa photo op
5. photo shoot = sesja zdjęciowa, sesja fotograficzna photo shoot
6. photo session = sesja zdjęciowa, sesja fotograficzna photo session
7. Photos View All Photo = Zdjęcia oglądają całe Zdjęcie Photos View All Photo
8. photo finish = wyłonienie zwycięzcy biegu za pomocą fotokomórki photo finish
10. photo ID = zdjęcie ID photo ID
11. Photo Booth = Automat fotograficzny Photo Booth
12. photo editor = redaktor zdjęcia photo editor
13. photo identification = identyfikacja na podstawie zdjęcia photo identification
14. photo studio = zakład fotograficzny photo studio
15. photo book = książka zdjęcia photo book
16. photo lab = laboratorium zdjęcia photo lab
photo + czasownik
Kolokacji: 21
photo shows • photo appears • photo takes • photo depicts • photo shoots • ...
czasownik + photo
Kolokacji: 48
feature photos • take photos • send photos • include photos • snap photos • find photos • see concert photos • show profile photo • ...
przymiotnik + photo
Kolokacji: 76
old photo • black-and-white photo • digital photo • nude photo • great travel photo • ...
przyimek + photo
Kolokacji: 13
with photos • for photos • of photos • on photos • to photos • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.