PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"phase" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

phase rzeczownik

rzeczownik + phase
Kolokacji: 82
phase of one's life • phase of one's career • design phase • gas phase • growth phase • penalty phase • phase of construction • ...
phase + rzeczownik
Kolokacji: 25
phase transition • phase trial • Phase I • phase change • phase space • ...
phase + czasownik
Kolokacji: 46
phase begins • phase includes • phase involves • phase consists • phase starts • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. phase sees = etap widzi phase sees
2. phase focuses = naciski etapu phase focuses
3. phase adds = etap dodaje phase adds
4. phase shows = etap wskazuje phase shows
5. phase calls = etap dzwoni phase calls
6. phase varies = etap różni się phase varies
7. phase determines = faza termodynamiczna określa phase determines
8. phase increases = wzrosty etapu phase increases
9. phase shifts = przesunięcia fazowe phase shifts
(5) correspond, coincide
Kolokacji: 2
(6) provide, use, allow
Kolokacji: 3
czasownik + phase
Kolokacji: 30
divide into several phases • build in several phases • enter a phase • phase is completed • phase is opened • ...
przymiotnik + phase
Kolokacji: 107
final phase • early phase • initial phase • new phase • different phase • later phase • late phase • distinct phase • liquid phase • ...
przyimek + phase
Kolokacji: 15
between phases • into several phases • through a phase • during the phase • out of phase • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.