KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"phase" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

phase rzeczownik

rzeczownik + phase
Kolokacji: 82
phase of one's life • phase of one's career • design phase • gas phase • growth phase • penalty phase • phase of construction • ...
phase + rzeczownik
Kolokacji: 25
phase transition • phase trial • Phase I • phase change • phase space • ...
phase + czasownik
Kolokacji: 46
phase begins • phase includes • phase involves • phase consists • phase starts • ...
czasownik + phase
Kolokacji: 30
divide into several phases • build in several phases • enter a phase • phase is completed • phase is opened • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
3. begin the phase = zacznij etap begin the phase
4. start the phase = zacznij etap start the phase
5. launch the phase = wprowadź na rynek etap launch the phase
6. end the phase = skończ etap end the phase
7. go through a phase = przechodzić przez okres fascynacji czymś lub kimś, przechodzić przez okres zmian, przechodzić przez trudny okres go through a phase
9. pass group phase = etap przepustki grupowy pass group phase
10. move from the phase = przejdź od etapu move from the phase
11. initiate the phase = zapoczątkuj fazę termodynamiczną initiate the phase
12. occur during the phase = nastąp podczas etapu occur during the phase
(4) know, undergo
Kolokacji: 3
(5) listen, identify, call
Kolokacji: 3
przymiotnik + phase
Kolokacji: 107
final phase • early phase • initial phase • new phase • different phase • later phase • late phase • distinct phase • liquid phase • ...
przyimek + phase
Kolokacji: 15
between phases • into several phases • through a phase • during the phase • out of phase • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.