ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay rzeczownik

rzeczownik + pay
Kolokacji: 30
severance pay • base pay • executive pay • overtime pay • teacher pay • ...
pay + rzeczownik
Kolokacji: 68
pay phone • pay cut • pay increase • pay scale • pay package • pay universe • pay rise • pay dirt • pay raise • pay telephone • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. pay phone = automat telefoniczny pay phone
2. pay cut = obniżenie zarobków, obniżka płac pay cut
3. pay increase = wzrost wynagrodzeń pay increase
4. pay scale = skala płac pay scale
5. pay package = pakiet wynagrodzeń pay package
6. pay universe = wszechświat płacowy pay universe
7. pay rise = podwyżka płac pay rise
8. pay dirt = żyła złota, czysty zysk pay dirt
9. pay raise = podwyżka płac pay raise
10. pay telephone = telefon płacowy pay telephone
11. pay freeze = zamrożenie płac pay freeze
12. pay rate = stawka pay rate
13. pay grade = kategoria zaszeregowania płacowego pay grade
14. pay packet = wypłata, koperta z wypłatą pay packet
15. pay level = poziom płac pay level
16. pay dispute = spór płacowy pay dispute
pay + czasownik
Kolokacji: 11
pay raises • pay rises • pay increases • pay goes • pay comes • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 39
receive pay • cut one's pay • get pay • raise one's pay • suspend without pay • earn one's pay • make one's pay • ...
przymiotnik + pay
Kolokacji: 64
low pay • high pay • equal pay • better pay • full pay • take-home pay • average pay • extra pay • ...
przyimek + pay
Kolokacji: 14
without pay • over pay • for pay • with pay • to pay • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.