BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"passionate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

passionate przymiotnik

passionate + rzeczownik
Kolokacji: 121
passionate kiss • passionate love • passionate affair • passionate advocate • passionate interest • ...
czasownik + passionate
Kolokacji: 3
feel passionate • grow passionate • become passionate
przysłówek + passionate
Kolokacji: 11
most passionate • equally passionate • extremely passionate • deeply passionate • truly passionate • ...
passionate + przyimek
Kolokacji: 3
passionate about • passionate in • passionate for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.