BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"most passionate" — Słownik kolokacji angielskich

most passionate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej namiętny
  1. most przysłówek + passionate przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    That was the most passionate he'd ever heard Gary get.

powered by  eTutor logo