"passion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

passion rzeczownik

rzeczownik + passion
Kolokacji: 9
St. Matthew Passion • passion of one's life • Passion of the Christ • animal passion • childhood passion • ...
passion + rzeczownik
Kolokacji: 8
passion fruit • passion play • passion flower • Passion Pit • Passion narrative • ...
passion + czasownik
Kolokacji: 33
passion leads • passion makes • passion runs • passion begins • passion drives • ...
czasownik + passion
Kolokacji: 40
share one's passion • pursue one's passion • arouse passions • develop a passion • stir passions • ...
przymiotnik + passion
Kolokacji: 133
great passion • real passion • lifelong passion • strong passion • true passion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. great passion = wielka namiętność great passion
2. real passion = rzeczywista namiętność real passion
3. lifelong passion = namiętność na całe życie lifelong passion
4. strong passion = silna namiętność strong passion
5. true passion = prawdziwa namiętność true passion
6. human passion = ludzka namiętność human passion
7. political passion = polityczna namiętność political passion
8. new passion = nowa namiętność new passion
9. deep passion = głęboka namiętność deep passion
10. sexual passion = seksualna namiętność sexual passion
11. grand passion = wielka miłość (z francuskiego) grand passion
przyimek + passion
Kolokacji: 18
with passion • of passion • to one's passion • on one's passion • about one's passion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.