"passion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

passion rzeczownik

rzeczownik + passion
Kolokacji: 9
St. Matthew Passion • passion of one's life • Passion of the Christ • animal passion • childhood passion • ...
passion + rzeczownik
Kolokacji: 8
passion fruit • passion play • passion flower • Passion Pit • Passion narrative • ...
passion + czasownik
Kolokacji: 33
passion leads • passion makes • passion runs • passion begins • passion drives • ...
czasownik + passion
Kolokacji: 40
share one's passion • pursue one's passion • arouse passions • develop a passion • stir passions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) share, pursue, follow
Kolokacji: 3
1. discover one's passion = odkrywać czyjś namiętność discover one's passion
2. show passion = namiętność widowiska show passion
3. reflect one's passion = odzwierciedlać czyjś namiętność reflect one's passion
4. demonstrate one's passion = prezentować czyjś namiętność demonstrate one's passion
5. reveal one's passion = wyjawiać czyjś namiętność reveal one's passion
6. describe one's passion = opisywać czyjś namiętność describe one's passion
(5) indulge, consume
Kolokacji: 2
(6) lack, combine
Kolokacji: 3
przymiotnik + passion
Kolokacji: 133
great passion • real passion • lifelong passion • strong passion • true passion • ...
przyimek + passion
Kolokacji: 18
with passion • of passion • to one's passion • on one's passion • about one's passion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.