KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"offering" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

offering rzeczownik

rzeczownik + offering
Kolokacji: 44
stock offering • debt offering • offering of several shares • course offering • product offering • bond offering • food offering • ...
offering + rzeczownik
Kolokacji: 6
offering price • offering plan • offering document • offering memorandum • offering plate • ...
offering + czasownik
Kolokacji: 18
offering includes • offering ranges • offering raises • offering consists • offering makes • ...
czasownik + offering
Kolokacji: 25
debt offering is expected • expand one's offerings • make an offering • file for an offering • bring offerings • ...
przymiotnik + offering
Kolokacji: 109
public offering • initial offering • new offering • convertible debt offering • late offering • votive offering • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
  • That is up from a price of $25 a share at the public offering.
  • Such a move would not have been possible before the company's public offering, because it had only about $1.5 million in the bank.
  • Over a period of months after the public offering, they were moved from their various holding companies.
  • The company raised $170 million last year in its first public stock offering.
  • The initial public offering could take place in the next 30 days, the company said.
  • A best moment was the initial public offering of my company.
  • An initial public offering may happen by the end of 2013.
  • A second public offering, at $29 per share, raised an additional $2 million.
  • The company had an initial public offering of $30 million.
  • Which company did better in its initial public offering is not clear.
3. new offering = nowa propozycja new offering
4. convertible debt offering = oferowanie długu zamiennego convertible debt offering
5. late offering = późna propozycja late offering
6. votive offering = wotum, wotum dziękczynne, dar wotywny (dar dziękczynny za wysłuchane modlitwy) votive offering
7. current offering = obecna propozycja current offering
8. secondary offering = oferta sprzedaży akcji na rynku wtórnym secondary offering
10. cultural offering = kulturowa propozycja cultural offering
11. recent offering = niedawne oferowanie recent offering
12. sacrificial offering = ofiarna propozycja sacrificial offering
13. large offering = duże oferowanie large offering
14. burnt offering = ofiara całopalna burnt offering
przyimek + offering
Kolokacji: 15
with offerings • of offerings • to offerings • on offerings • among the offerings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.