BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"offend" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

offend czasownik

offend + rzeczownik
Kolokacji: 21
offend people • offend one's sensibilities • offend one's sense • offend God • offend others • ...
czasownik + offend
Kolokacji: 6
want to offend • avoid offending • mean to offend • risk offending • fear offending • ...
offend + przyimek
Kolokacji: 10
offended by • offend in • offended at • offend with • offend against • ...
offend + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
deeply offended • personally offended • easily offended • mortally offended • greatly offended • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.