Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"offence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

offence rzeczownik

rzeczownik + offence
Kolokacji: 11
capital offence • drug offence • order offence • sex offence • traffic offence • ...
offence + czasownik
Kolokacji: 7
Offence leaves • offence takes • offence occurs • offence means • offence relating • ...
czasownik + offence
Kolokacji: 12
take offence • charge with offences • give offence • cause offence • commit an offence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
  • However, he then seems to take offence at something written on the list.
  • Although two of the officers did so, the department has taken offence.
  • Why should they take offence at what he means anyway?
  • He is quick to take offence, especially where we are concerned.
  • It may be that in those days I was too quick to take offence.
  • People stepped on her feet, but she put up with it all without taking offence.
  • Some fellow Members seem to be particularly quick to take offence.
  • But don't you take offence if I suddenly stop being polite.
  • It seemed like he was too dim to take much offence.
  • Good girl, he wanted to say, but feared she'd take offence.
2. charge with offences = opłata z przestępstwami charge with offences
3. give offence = obrazić, denerwować give offence
4. cause offence = przestępstwo powodu cause offence
6. create an offence = stwórz przestępstwo create an offence
7. make an offence = marki przestępstwo make an offence
przymiotnik + offence
Kolokacji: 33
criminal offence • serious offence • sexual offence • minor offence • indictable offence • ...
przyimek + offence
Kolokacji: 8
for offences • of offences • with offences • to offences • on LAND Offence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.