BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"obtain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

obtain czasownik

obtain + rzeczownik
Kolokacji: 300
obtain information • obtain permission • obtain approval • obtain loans • obtain data • obtain consent • obtain citizenship • ...
czasownik + obtain
Kolokacji: 24
required to obtain • manage to obtain • fail to obtain • try to obtain • used to obtain • need to obtain • ...
obtain + przyimek
Kolokacji: 38
obtain from • obtained through • obtain by • obtained during • obtain under • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
3. obtain by = uzyskiwać przez obtain by
5. obtain under = uzyskaj poniżej obtain under
6. obtain without = uzyskaj na zewnątrz obtain without
7. obtain for = uzyskiwać dla obtain for
9. obtain in = uzyskiwać w obtain in
10. obtain at = uzyskiwać przy obtain at
12. obtain on = uzyskiwać na obtain on
13. obtain before = uzyskaj wcześniej obtain before
14. obtain against = uzyskiwać przeciwko obtain against
15. obtain over = uzyskiwać ponad obtain over
16. obtain about = uzyskiwać około obtain about
17. obtain to = uzyskiwać aby obtain to
18. obtain of = uzyskiwać z obtain of
19. obtain within = uzyskaj wewnątrz obtain within
20. obtained via = uzyskany przez obtained via
22. obtain into = uzyskiwać do obtain into
obtain + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
illegally obtained • easily obtained • later obtain • eventually obtain • finally obtain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.